Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

Dokumenty

 

Poprzednia wersja ujednoliconego tekstu Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych

oraz Uchwały zmieniające jej treść:

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 14.10.2015r.

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 20.01.2016r.

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 31.08.2016r.

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 14.09.2016r.

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 16.03.2017r.

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 31.08.2017r.

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 29.11.2017r.

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 20.12.2017r. 

Uchwała Rady Pedagogicznej zmieniająca Statut z dnia 07.02.2018r.