Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

E-papieros

E-papieros – fakty i mity.

Prezentacja opracowana przez Dorotę Socha,
pedagoga Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
w oparciu o materiały  merytoryczne, szkoleniowe, wywiad ze specjalistą chemikiem oraz użytkownikami (kliknij).