Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
Ekobajeczka 2015