Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"
ul. Wesoła 17/1

15-307 Białystok
tel.  85 74 22 788,
kom. 533 544 633

http://eurekapsychiatria.pl/index.html

 

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wieku rozwojowego. Oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz różne oddziaływania terapeutyczne w tym :psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, warsztaty dla rodziców, porady psychologiczne.
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (kontrakt z NFZ)

Rejestracja osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 17.00

Oddział dzienny

Godziny pracy Oddziału:
Poniedziałek, piątek: 12.00 - 18.30