Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Fonoholizm

Żyjemy w społeczeństwie cyfrowym, w okresie błyskawicznego rozwoju urządzeń mobilnych, które wypierają stacjonarne narzędzia komunikacji. Obecna młodzież urodziła się w czasach, kiedy dostęp do różnego rodzaju urządzeń mobilnych był już niemal nieograniczony.
W przeciwieństwie do pokolenia w średnim wieku, młode osoby nie posiadają punktu odniesienia związanego z życiem poza siecią, bez udziału mediów cyfrowych, bez możliwości korzystania z telefonów komórkowych. Stąd też coraz częściej obserwujemy zjawisko FONOHOLIZMU, czyli nałogowego korzystania z telefonu komórkowego.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją na ten temat.