Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Klub Krótkofalarski

Klub Krótkofalarski SP4KNA

www.sp4kna.vot.pl

Krótkofalarstwo to dziedzina politechniczna. Pobudza i rozwija wśród młodzieży zainteresowania radiokomunikacją, elektroniką, elektryką i informatyką. Jest inspiracją do wyboru ścieżki profesjonalnej kariery zawodowej w ww. branżach. Uczy języków obcych, geografii, astrofizyki; buduje przyjaźnie międzyludzkie.

Klub powstał w październiku 2008 roku. Obecnie liczy około 10 członków. Jego opiekunem jest mgr inż. Jan Chomik. Zajęcia odbywają się we wtorki i środy od 18.00 do 20.00.

 

Zajęcia teoretyczno-praktyczne obejmują:

 • podstawy radiokomunikacji, elektrotechniki, elektroniki;
 • konstruowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych i wspomagających, anten;
 • pracę na radiostacji z krótkofalowcami całego świata różnymi emisjami radiowymi;
 • udział w zawodach krótkofalarskich;
 • łączność satelitarną.

Osiągnięcia:

 • zdanie państwowego egzaminu na świadectwo operatora i uzyskanie zezwolenia na używanie własnej radiostacji;
 • zbudowanie kilku anten i urządzeń na potrzeby klubu i własne;
 • udział w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych z różnych okazji (łącznie w 14, w tym 3 międzynarodowych);
 • tylko od czerwca 2010 roku udział w 10 zawodach krótkofalarskich i zdobycie m.in.:
  • I miejsca w zawodach z okazji Święta Niepodległości (11.11.2011 r. – 138 łączności);
  • I miejsca w zawodach z okazji Dnia Górnika (04.12.2010 r. – 98 łączności);
  • I miejsca w zawodach Hołd Powstańcom Wielkopolskim (27.12.2010 r. – 85 łączności)

Dyplomy: