Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Malmeda 8

15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
e-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl

http://www.mopr.bialystok.pl/

Ośrodek świadczy wsparcie w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych,
  • poradnictwa socjalnego,
  • pomocy instytucjonalnej,
  • rodzin zastępczych,
  • osób niepełnosprawnych,
  • cudzoziemców

MOPR prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Jednostkami terytorialnymi MOPR-u są Zespoły Pracowników Socjalnych właściwe dla miejsca zamieszkania, mieszczące się zazwyczaj w budynkach osiedlowych przychodni lekarskich.