Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Międzynarodowe praktyki uczniów w Niemczech

 

Projekt: Inkubator karier IT. Praktyki zawodowe uczniów ZSE w obcojęzycznym środowisku pracy.

Program: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Czas trwania: 2014-2015

Cel projektu: W ramach projektu 16 uczniów klas III w zawodach: t. informatyk
i t. teleinformatyk odbyło 2-tygodniowe praktyki w Niemczech. Głównym celem projektu "Inkubator Karier IT. Praktyki zawodowe uczniów ZSE w obcojęzycznym środowisku pracy" było wparcie uczniów trzecich klas (w zawodach: technik informatyk i technik teleinformatyk) ZSE w procesie nabywania przez nich kompetencji zawodowych. Aby zdobyć tytuł technika w formalnym procesie edukacji, uczniowie byli zobowiązani odbyć praktyki
u autentycznego pracodawcy. Wyjazd na staż do firmy Robotron pozwolił im odbyć praktykę w zakresie kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami). Pozostałe kwalifikacje były zawarte w programie praktyk, które uczniowie odbywają u polskiego pracodawcy.

 

Raport z praktyk uczniów ZSE w Niemczech