Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
Michał Rynkiewicz

Zdięcia Michała Rynkiewicza