Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Włókiennicza 7

15-464 Białystok

tel. 85 7445028, 85 7445027

e-mail: oik@mopr.bialystok.pl

http://mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html

Ośrodek jest czynny całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i  święta. Można zadzwonić lub przyjść do Ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie obowiązuje skierowanie.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Białegostoku bez względu na swoją sytuację materialną. 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracują:  psycholodzy, specjaliści pracy z rodziną, terapeuci, pracownik socjalny i prawnik.

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać mieszkańcy Białegostoku, którzy zostali dotknięci:

 •     przemocą domową,
 •     kryzysem małżeńskim,
 •     konfliktem rodzinnym,
 •     utratą, żałobą, osieroceniem,
 •     wypadkiem, katastrofą, klęską żywiołową,
 •     problemem samobójstwa,
 •     trudnościami wychowawczymi,
 •     bezradnością, długotrwałą chorobą i innymi problemami.

Oferowane formy pomocy to:

 •     całodobowe dyżury interwencyjne,
 •     poradnictwo telefoniczne,
 •     pomoc psychologiczna, rodzinna, pedagogiczna, prawna i socjalna,
 •     prowadzenie krótkoterminowej terapii dla osób w kryzysie,
 •     udzielanie schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu,
 •     grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 •     grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 7-12 lat,
 •     warsztaty psychoedukacyjne: „Szkoła dla rodziców”,
 •     program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc,
 •     warsztaty dla młodzieży: „Radzenie sobie ze stresem”
 •     konsultacje dla małżeństw lub par,
 •     konsultacje psychiatryczne.