Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

RPOWP

1. „Szkoła wykorzystanych szans – wyposażenie bazy techno – dydaktycznej ZSE w Białymstoku”

-to  projekt,  którego realizacja rozpoczeła się w naszej Szkole od dnia  29.11.2011r. wraz z podpisaniem  umowy pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPOWP” a Miastem Białystok zwanym dalej „Beneficjentem”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z sal:

005 , 109 , 111 , 211 oraz namiotu adukacyjnego.

Więcej informacji o projekcie.


2. Projekt  zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-048/10, tytuł projektu: „Szkoła wykorzystanych szans – wyposażenie bazy techno – dydaktycznej ZSE w Białymstoku”

-to tytuł projektu którego realizacja rozpoczeła się w naszej Szkole od dnia  29.11.2011r. wraz z podpisaniem  umowy pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPOWP” a Miastem Białystok zwanym dalej „Beneficjentem”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa VI Rozwój Infrastruktury Społecznej, działanie 6.1 Rozwój Infrastruktury z zakresu edukacji

Więcej informacji o projekcie.
3.Ekologiczny Elektryk wykorzystuje energię słońca i wiatru

Jest to projekt złożony z działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt w trakcie realizacji. Zapraszamy do przejrzenia prezentacji o naszym projekcie