Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

Szkoła Policealna

 

Typ szkoły Zawód Symbol
cyfrowy
Obszar
kształcenia
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Egzamin
(nazwy przedmiotów)/
rozmowa kwalfikacyjna
(szkoła policealna

Szkoła
policealna

Technik
bezpieczeństwa
i higieny
        pracy

325509 MS 1 30 rozmowa kwalfikacyjna
Szkoła
policealna
technik
   informatyk
351203 EE 1 30 rozmowa kwalfikacyjna