Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Szkoła Policealna

 

Typ szkoły Zawód Symbol
cyfrowy
Obszar
kształcenia
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Egzamin
(nazwy przedmiotów)/
rozmowa kwalfikacyjna
(szkoła policealna

Szkoła
policealna

Technik
bezpieczeństwa
i higieny
        pracy

325509 MS 1 30 rozmowa kwalfikacyjna
Szkoła
policealna
technik
   informatyk
351203 EE 1 30 rozmowa kwalfikacyjna