Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Samorząd Uczniowski
Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2017/2018:

Szczepan Milewski kl. III j T - przewodniczący 
Paulina Mróz kl. III i T - zastępca przewodniczącego
Mateusz Orłowski kl. III h T - skarbnik 
Tymoteusz Zamarajew kl. II j T - I protokolant
Jakub Łowczecki kl. I i T - II protokolant
Krzysztof Moczulski kl. III j T
Jakub Kossakowski kl. II b T
Arkadiusz Murawski kl. II cd T
Radosław Cimoch kl. II j T
Kornelia Konopka kl. I i T
Dawid Raczko kl. I i T
Mikołaj Jakimiuk kl. I j T 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

mgr Tomasz Zdanewicz

mgr Renata Ostapczuk

mgr Aneta Wołejko

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2. Regulamin Szcześliwego Numerka

3. Regulamin Biletu Frekwencji

4. Regulamin Dnia Elegancji 

5. Instrukcja uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego