Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Samorząd Uczniowski
Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2017/2018:

 

Szczepan Milewski kl. III j T - przewodniczący

Dawid Raczko kl. I i T - zastępca przewodniczącego

Mateusz Orłowski kl. III h T - skarbnik

Tymoteusz Zamarajew kl. II j T - I protokolant

Jakub Łowczecki kl. I i T - II protokolant

Bartłomiej Klim kl. IV e T

Bartosz Maliszewski kl. IV e T

Gabriela Mozyrska kl. IV i T

Karolina Sidorska kl. IV i T

Patrycja Zajączkowska kl. IV i T

Paulina Mróz kl. III i T

Krzysztof Moczulski kl. III j T

Jakub Kossakowski kl. II b T

Arkadiusz Murawski kl. II d T

Radosław Cimoch kl. II  j T

Kornelia Konopka kl. I i T

Mikołaj Jakimiuk kl. I j T

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 2017

mgr Tomasz Zdanewicz

mgr Renata Ostapczuk

mgr Aneta Wołejko

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2. Regulamin Szcześliwego Numerka

3. Regulamin Biletu Frekwencji

4. Regulamin Dnia Elegancji 

5. Instrukcja uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego