Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

Samorząd Uczniowski
Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2017/2018:

Szczepan Milewski kl. III j T - przewodniczący 
Paulina Mróz kl. III i T - zastępca przewodniczącego
Mateusz Orłowski kl. III h T - skarbnik 
Tymoteusz Zamarajew kl. II j T - I protokolant
Jakub Łowczecki kl. I i T - II protokolant
Krzysztof Moczulski kl. III j T
Jakub Kossakowski kl. II b T
Arkadiusz Murawski kl. II cd T
Radosław Cimoch kl. II j T
Kornelia Konopka kl. I i T
Dawid Raczko kl. I i T
Mikołaj Jakimiuk kl. I j T 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

mgr Tomasz Zdanewicz

mgr Renata Ostapczuk

mgr Aneta Wołejko

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2. Regulamin Szcześliwego Numerka

3. Regulamin Biletu Frekwencji

4. Regulamin Dnia Elegancji 

5. Instrukcja uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego