Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Samorząd Uczniowski
Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2016/2017:

Karolina Sidorska kl. III i T - przewodnicząca

Szczepan Milewski kl. II j T - zastępca przewodniczącej

Bartosz Maliszewski kl. III e T - skarbnik

Mateusz Orłowski kl. II h T - p.o. skarbnik

Patrycja Zajączkowska kl. III i T - I protokolant

Paulina Mróz kl. II i T - II protokolant

Gabriela Mozyrska kl. III i T

Bartłomiej Klim kl. III e T

Tomasz Chwicewski kl. II e T

Krzysztof Moczulski kl. II j T

Tymoteusz Zamarajew kl. I j T

Michał Boboryko kl. I b T

Daniel Siemieńczuk kl. II e T

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 2016/2017:

mgr Tomasz Zdanewicz

mgr Renata Ostapczuk

mgr Aneta Wołejko

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2. Regulamin Szcześliwego Numerka

3. Regulamin Biletu Frekwencji

4. Regulamin Dnia Elegancji 

5. Instrukcja uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego