Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

Sekcja koszykówki Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Koszykówka to jedna z najpopularniejszych gier zespołowych w Zespole Szkół Elektrycznych.

W sekcji uczestniczą chętni uczniowie.

Najzdolniejsi tworzą reprezentację Zespołu Szkół Elektrycznych, która bierze udział w zawodach sportowych na terenie miasta, w województwie podlaskim, a także w rozgrywkach I Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, organizowanych przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

W ramach treningów prowadzone są również mecze kontrolne z zaprzyjaźnionymi szkołami, m.in. IV LO, II LO, VI LO, ZS Mechanicznych.

Od roku 2006 opiekunem sekcji jest mgr Emilia Łapińska, posiadająca uprawnienia trenera II klasy koszykówki.

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia odbywają się w środy w godz. 18.45 – 20.15.