Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Sekcja lekkiej atletyki Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Opiekunem sekcji LA jest Sebastian Romańczuk. Zajęcia odbywają się w poniedziałek w godzinach 16.30 - 18.00.