Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Sekcja lekkiej atletyki Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Opiekunem sekcji LA jest Sebastian Romańczuk. Zajęcia odbywają się w poniedziałek w godzinach 16.30 - 18.00.