Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Sekcja siatkówki plażowej

Opiekunem sekcji jest Sebastian Romańczuk. Zajęcia odbywają się w niedzielę w godzinach 16.00 - 18.00.