Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

Sekcja tenisa stołowego Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Opiekunem sekcji tenisa stołowego jest Ewa Szczerbińska. Zajęcia odbywają się we czwartek w godzinach 17.00 - 18.30