Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Sekcja tenisa stołowego Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Opiekunem sekcji tenisa stołowego jest Ewa Szczerbińska. Zajęcia odbywają się we czwartek w godzinach 17.00 - 18.30