Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Sekcja tenisa stołowego Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Opiekunem sekcji tenisa stołowego jest Ewa Szczerbińska. Zajęcia odbywają się we czwartek w godzinach 17.00 - 18.30