Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Sekcja unihokeja Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Sekcja unihokeja istnieje od 2008 roku. Młodzież z ZSE bardzo chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Co roku w ZSE odbywa się Turniej unihokeja pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty. W turnieju biorą udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zajęcia pozalekcyjne z unihokeja odbywają się w czwartki w godzinach 17:05-18:35.

Skład zespołu:
- Kamil Dermiaha (bramkarz), kl. 4C
- Karol Kurzyna, kl. 3D
- Tomasz Skutnik (kapitan), kl. 3B
- Michał Suhak, kl. 2E
- Kacper Trochim, kl. 3D
- Jakub Paszko, kl. 1C
- Tomasz Roman, kl. 1B
- Jakub Żamojda, kl. 2F
- Michał Krychniak, kl. 2F

Opiekun: Ewa Szczerbińska.