Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku


Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” - Ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                                 

                                   

Czas trwania projektu: marzec 2013 r. – luty 2015 r.

W roku szkolnym 2013/2014 grupa przedstawicieli społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji) bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem  jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań (określenie zasad współpracy oraz pomysłów na wspólne działania, które mogą być realizowane w ramach „Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy”.).

Mamy nadzieję, że aktywne uczestnictwo w projekcie i efekty uzyskane w wyniku udziału w szkoleniach, warsztatach oraz pracy własnej uczestników przyczynią się do podniesienia jakości działań szkoły, a jej szeroko pojęta  oferta się rozszerzy. Uczniowie i rodzice, w wyniku włączenia się w działania szkoły, będą silniej z nią związani, wzrośnie ich poczucie współodpowiedzialności za szkołę i identyfikacja z nią. Powstanie platforma porozumienia i współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem szkoły.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć przedstawiających nasz dotychczasowy udział w tym projekcie.

Więcej informacji na stronie projektu: www.szkolawspolpracy.pl