Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
180. rocznica śmierci Aleksandra Puszkina

22.02.201710 lutego obchodziliśmy 180. rocznicę śmierci Aleksandra Puszkina. W holu bibliotecznym można zapoznać się z życiorysem XIX-wiecznego pisarza, a także z jego twórczością. Klasyk literatury rosyjskiej jest autorem utworów prozatorskich, poetyckich i dramatycznych. Biblioteka szkolna posiada w swoich zasobach liryki, baśnie, powieści i dramaty w języku polskim oraz powieści w języku rosyjskim. Zapraszamy do odwiedzin i wypożyczania książek!