Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
Rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego

22.02.2017Rok 2017 poświęcony jest między innymi Józefowi Piłsudskiemu. Naczelnik Państwa był posiadaczem licznych orderów i odznaczeń polskich i zagranicznych. Otrzymał też cztery doktoraty honoris causa. Dane biograficzne, wywód genealogiczny i inne ciekawe informacje na temat polskiego działacza społecznego znajdują się na wystawie prezentowanej przy bibliotece szkolnej.