Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku


Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej

04.07.2018W czerwcu zakończył się ostatni wyjazd na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W tym roku szkolnym najlepsi uczniowie z każdej klasy trzeciej technikum mieli szansę odbyć dwutygodniowe praktyki zawodowe, w ramach czterotygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych na tym etapie nauki. Jedna z grup była w Portugalii w Bradze, zaś kolejne 3 grupy odwiedziły, znaną już z wyjazdów z ubiegłego roku, Granadę (Hiszpania).

Wszyscy uczniowie wrócili z ogromnym bagażem pozytywnych wrażeń. Zagranicą zdobywali doświadczenie zawodowe podczas codziennych praktyk w lokalnych przedsiębiorstwach, utrwalali poznaną w szkole wiedzę, poznawali nową kulturę oraz łamali bariery językowe i społeczne. Mamy nadzieję, że wspomnienia zostaną w ich pamięci na długie lata, a wiedza i doświadczenie zdobyte podczas pracy w miejscowych zakładach pomoże znaleźć wymarzoną pracę w przyszłości.