Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

Dyrekcja

Dyrektor
mgr inż. Anna Niczyporuk, tel. 85-651-21-74.
Przyjmuje interesantów codziennie, po ustaleniu terminu z sekretarką szkoły.


Wicedyrektorzy
mgr inż. Adam Aleksiejczuk, tel. 85-651-21-27.
mgr inż. Piotr Mieczkowski, tel. 85-651-21-43.
mgr inż. Dariusz Tomczak, tel. 85-651-21-43.


Kierownik administracyjny
mgr Jerzy Romańczuk.


Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
z-ca dyrektora ds. CKP:
mgr inż. Marek Jodkowski, tel. 85-732-04-38.


Kierownik kształcenia praktycznego:

mgr inż. Roman Kuczaba, tel. 085-732-04-38.


Kierownik szkolenia kursowego:
mgr Renata Kukiełko