Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

ecoZAWÓD

Projekt:ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

Program: Erasmus + Partnerstwa strategiczne

Czas trwania: 09.2015-08.2017

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT poprzez:

1.OPRACOWANIE innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach: produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii - OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych;

2.TESTOWANIE wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa (mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego);

3.DOSTOSOWANIE i WDROŻENIE zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie).

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system kształcenia.

 

Partnerzy:

POLSKA:

1. FUNDACJA BFKK

2. TOWARZYSTWO AMICUS

3. FUNDACJA GOSPODARCZA z Gdyni

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

NIEMCY:

1. IZBA RZEMIEŚLNICZA COTTBUS 

2. EkoConnect

WŁOCHY:

1. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

2. KONFEDERACJA COLDIRETII 

 


W czasie realizacji projektu  „ ECO - zawód partnerstwa strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2  Partnerstwa strategiczne

 

W naszej szkole  gościliśmy  w ramach mobilności 30 nauczycieli i uczniów z Niemiec i Włoch    w dniach  6 – 10 czerwca 2016r. 

Program wizyty był bardzo napięty i atrakcyjny dla naszych gości.

W dniu  6.06.2016  r.- wizyta rozpoczęła się od zwiedzania naszej szkoły:

 1. 1.        Kino „ELEKTRYK”- spotkanie, powitanie gości, prezentacja szkoły
 2. Aula szkolna:

-     pokaz robotów;               drone;            TV Elektryk;

-     pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej;

-     Sekrety elektroniki;

-     Lewitujący silnik słoneczny - jest to urządzenie napędzane energią słoneczna, lewitujące w powietrzu- wykonany na Kole Elektronicznym w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1.

 1. Warsztaty elektryczno- elektroniczne .
 2. Sale komputerowe .
 3. Multimedialna Pracownia Językowa języka angielskiego .
 4. Pracownia języka niemieckiego .
 5. Pracownia Urządzeń techniki komputerowej.
 6. Klub krótkofalarski  + Sala informatyczno-teleinformatyczna .
 7. Centrum zarządzania „mini elektrowni", gdzie eksperci od energii odnawialnych pokażą jaki wpływ ma pogoda na ilość wyprodukowanej energii .
 8. Atelier fotograficzne + drukarka 3D .
 9. Kompleks gimnastyczny- Centrum Sportowe Tysiąclecia- nowo wybudowany kompleks: boiska do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne, boisko piłkarskie z trybunami na 100 miejsc, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia zewnętrzna, rzutnia do pchnięcia kulą.

Następnie po południu uczestnicy zwiedzali nasze piękne Miasto z przewodnikiem.

W dniu  7.06.2016 r. - goście podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez fachowców i tak:

Grupa z Niemiec spotkanie w firmie Coral - Szkolenie z najczystszej energii pod Słońcem!” -Szkolenie fotowoltaiczne akredytowane przez UDT’’

prowadzący: dr Andrzej Sobolewski

Grupa z Włoch - wycieczka po elektrociepłowni Białystok - prowadzący Tomasz Owsieniuk a następnie, spotkanie na politechnice Białostockiej Zajęcia w Innowacyjnym Centrum Dydaktyczno - Badawczym PB INNO – ECO – TECH – ,,odnawialne źródła energii ’’– prowadzący dr Robert Sobolewski

W dniu  8.06.2016 r.- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1

Zadanie I: Montaż i programowanie energooszczędnych inteligentnych instalacji – prowadzący mgr inż. Tadeusz Niczyporuk dla grupy z Włoch i Niemiec,

Zadanie II: Montaż układów elektronicznych zasilanych z odnawialnych źródeł energii

– prowadzący mgr inż. Roman Kuczaba dla grupy z Włoch i Niemiec.

Uczniowie i nauczyciele z zaangażowaniem i aktywnie uczestniczyli w obu tematycznie przygotowanych zajęciach praktycznych.

W dniu  9.06.2016 r - goście podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez fachowców i tak:

Grupa z Włoch spotkanie w firmie Coral - Szkolenie z najczystszej energii pod Słońcem!” -Szkolenie fotowoltaiczne akredytowane przez UDT’’

prowadzący: dr Andrzej Sobolewski

Grupa z Niemiec - wycieczka po elektrociepłowni Białystok - prowadzący Tomasz Owsieniuk a następnie, spotkanie na politechnice Białostockiej Zajęcia w Innowacyjnym Centrum Dydaktyczno - Badawczym PB INNO – ECO – TECH – ,,odnawialne źródła energii ’’– prowadzący dr Robert Sobolewski

Po południu odbyła się wycieczka krajoznawcza  do   – Augustowa

rejs  statkiem - na trasie: Port Augustów – Rzeka Netta- Jezioro Necko- Rzeka Klonownica- Jezioro Białe- Śluza Przewięź- Jezioro Studzieniczne (postój 20min)- Port Augustów

W dniu  10.06.2016 r – nasi goście uczestniczyli w konferencji z pracodawcami oraz uczestniczyli  w przedsięwzięciu – imprezie „Święto Rodziny Elektryka

Na koniec nastąpiło podsumowanie wizyty pobytu gości w naszej szkole  - w naszym kraju.


Rekrutaca uczestników projektu pt.: „ecoZAWÓD – partnerstwa strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” , który jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, nr projektu: 2015-1-PL01-KA202-017172.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Białymstoku w okresie od 2015-09-01 do 2017-08-31.

Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich i czwartych w zawodzie: technik elektryk.

Regulamin

Wyjazd do Cotbus - prezentacja


W lutym 2015 roku 16 uczniów klas III odbyło praktyki zawodowe w Niemczech. Staż został zrealizowany w ramach projektu „Inkubator karier IT. Praktyki zawodowe uczniów ZSE w obcojęzycznym środowisku pracy” (program Erasmus+).

Cele projektu:

 • Podniesienie umiejętności komunikacji w języku angielskim w autentycznym miejscu pracy;
 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych technologii stosowanych w niemieckiej branży informatycznej;
 • Umiejętności instalacji, konfiguracji i zarządzania mniejszymi i złożonymi sieciami komputerowymi oraz systemami operacyjnymi;
 • Utrzymywanie dobrych kontaktów z pracownikami firmy;
 • Poznawanie nowej kultury i środowiska pracy;
 • Rozwiązywanie problemów w grupie;
 • Współpraca w grupie.

Sprawozdanie

ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki – był realizowany w okresie od września  2015 r. do września 2017 r. To międzynarodowy projekt partnerski, współfinansowany    przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.

Liderem projektu była Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a Partnerami:
Towarzystwo Amicus w Białymstoku,
Fundacja Gospodarcza w Gdyni,
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku,
Izba Rzemieślnicza w Cottbus (Niemcy), EkoConnect (Niemcy), 
Ufficio Scolastico Regionale PerIl Veneto (Włochy)
Konfederacja COLDIRETII (Włochy). 

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 r. nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych
z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT.

Główne działania w projekcie to: dostosowanie programów kształcenia – „zielone” elementy; stworzenie platformy internetowej ecoSTAŻ; testowanie - mobilności dla uczniów i nauczycieli w Polsce, w Niemczech i we Włoszech; udoskonalenie programów nauczania, upowszechnianie  - na warsztatach upowszechniających w Warszawie, Gdyni i we Włoszech oraz kongresu w Białymstoku.

Trzy sektory kluczowe dla Partnerstwa:
- produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych),
- usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja
i zmniejszanie śladu węglowego),
- odnawialne źródła energii – OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej)

Grupa docelowa projektu: uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu
ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system kształcenia.

Kwota dofinansowania projektu 198 480,00 EURO, w tym kwota dotacji dla Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku  21.415,00 Euro.

 

W ramach projektu powstały rezultaty pracy intelektualnej dla 3 wyżej wymienionych zawodów oraz platforma internetowa: http://www.ekoSTAZ.edu.pl/