Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

Maj 2018

04.05.2018Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy - godz. 9.00 (170 min) - Nowa i Stara Formuła
poziom rozszerzony - godz. 14.00 (180 min) - Nowa Formuła 
07.05.2018Pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy –  godz. 9.00 (170 min) - Nowa i Stara Formuła
Pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy –  godz. 9.00 (170 min) - Nowa i Stara Formuła
08.05.2018Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy – godz. 9.00 (120 min) - Nowa i Stara Formuła
poziom rozszerzony - godz. 14.00 (150 min) - Nowa Formuła 

09.05.2018Pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom rozszerzony - godz. 9.00 (180 min) - Nowa i Stara Formuła
10.05.2018Pisemny egzamin maturalny z biologii poziom rozszerzony - godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła 
Pisemny egzamin maturalny z biologii poziom rozszerzony - godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła 
11.05.2018Pisemny egzamin maturalny z WOS poziom rozszerzony - godz. 9.00 (180 min) - Nowa i Stara Formuła
Pisemny egzamin maturalny z WOS poziom rozszerzony - godz. 9.00 (180 min) - Nowa i Stara Formuła
14.05.2018Pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii poziom rozszerzony - godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła
poziom podstawowy - godz. 9.00 (120 min) - Stara Formuła
poziom rozszerzony - godz. 9.00 (150 min) - Stara Formuła

Pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii poziom rozszerzony - godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła
poziom podstawowy - godz. 9.00 (120 min) - Stara Formuła
poziom rozszerzony - godz. 9.00 (150 min) - Stara Formuła
15.05.2018Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy - godz. 9.00 (120 min) - Nowa Formuła

16.05.2018Pisemny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony -  godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła 
Pisemny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony -  godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła 
Pisemny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony -  godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła 
Pisemny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony -  godz. 9.00 (180 min) - Nowa Formuła 
17.05.2018Pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego poziom podstawowy - godz. 9.00 (120 min) - Nowa Formuła
poziom rozszerzony - godz. 14.00 (150 min) - Nowa Formuła 
29.05.2018Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Chłopców o Puchar Marki ,,STAG"- godz. 930 - 1400
30.05.2018II etap wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego GRAMLEX godz. 1100 - sala 311. Bezpośrednio po konkursie nastąpi podsumowanie i wręczenie nagród.
II etap wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego GRAMLEX godz. 1100 - sala 311. Bezpośrednio po konkursie nastąpi podsumowanie i wręczenie nagród.