Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Kontakt

Adres: 15-111 Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
E-mail: zse@zse.biaman.pl
WWW: zse.biaman.pl

Sprawy uczniowskie

Kancelaria uczniowska
Tel/Fax:
+48 (85)651-20-93

Telefon kom.:  691-487-379

Sekretariat
Telefon: +48 (85)651-21-74

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. rz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, tel.: 85 651 21 74, mail: zse@zse.biaman.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@elektryk.edu.pl,;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Jeżeli chcesz do nas napisać skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.

E-mail:
Treść: