Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Egzamin maturalny

 

 

Komunikat CKE odnośnie terminów matur