Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Wykaz podręczników

Wykazy podręczników do przedmiotów ogólnokształcących.

obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Elektrycznych

przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 20.06.2017 r.

 

 

- Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

 

Wykazy podręczników i literatury uzupełniającej kształcenia zawodowego

obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Elektrycznych

przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 20.06.2017 r.

 

- technik elektryk, technik elektronik, elektryk, elektromechanik

- technik cyfrowych procesów graficznych

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik informatyk

- technik teleinformatyk