Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku TRWA REKRUTACJA do Technikum Elektrycznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1        TECHNIK ELEKTRYK          TECHNIK ELEKTRONIK          TECHNIK INFORMATYK          TECHNIK TELEINFORMATYK          TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ          ELEKTRYK          ELEKTRONIK          UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI


Zapytanie ofertowe ZSE. V.230/06/15

30.10.2015Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. 1000 – Lecia Państwa Polskiego 14, 15 – 111 Białystok zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy zestawów komputerowych o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto.

Pełna treść ogłoszenia