Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Reklama szkoły


Jeżeli masz problem z odtworzeniem, na Youtube relkama jest tutaj