Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Rada Rodziców

Okres kadencji 2017/2018


Skład Prezydium Rady Rodziców

1. Przewodniczący Elżbieta Edyta Kalisz 4 h TE
2. Zastępca Robert Semborski 3 d TE
3. Sekretariat Marta Dąbrowska 4 i TE
4. Skarbnik Małgorzata Talecka 3 g TE
5. Członek Agnieszka Zdrojewska 1 i TE
6. Członek Agnieszka Dziadel 1 e TE
7. Członek Urszula Krakowska 1 i TE
8. Członek Joanna Polińska 1 h TE
9. Członek Roman Modzelewski 1 k TE

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Przewodniczący Irena Kleszczewska  2 j TE
2. Członek Sławomir Jakimiuk  2 h TE
3. Członek Dariusz Ignaciuk  4 c TE 

 

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
ul.: Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
NIP 542-246-78-75

nr konta:  39 1240 5211 1111 0010 4181 1611