Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Rada Rodziców

Okres kadencji 2016/2017


Skład Prezydium Rady Rodziców

1. Przewodniczący Elżbieta Edyta Kalisz 3 h TE
2. Zastępca Robert Semborski 2 d TE
3. Sekretariat Iwona Róża Kowalska 4 d TE
4. Skarbnik Małgorzata Talecka 2 g TE
5. Członek Dariusz Rzosiński 4 h TE
6. Członek Maria Dąbrowska 3 i TE
7. Członek Andrzej Simielnikow 1 g TE
8. Członek Urszula Krakowska 1 i TE
9. Członek Maria Truskolaska 4 f TE

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Przewodniczący Irena Kleszczewska  1 j TE
2. Członek Sławomir Jakimiuk  1 h TE
3. Członek Dariusz Ignaciuk  3 c TE 

 

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
ul.: Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
NIP 542-246-78-75

nr konta:  39 1240 5211 1111 0010 4181 1611