Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Koło Teatralne

Koło Teatralne „Pod Napięciem” powstało we wrześniu 2009 roku. Opiekunami koła są: mgr Katarzyna Wołkowycka i mgr Magdalena Skutnik. Zajęcia odbywają się poza lekcjami, w terminach ustalanych na bieżąco, w zależności od potrzeby. Rozwijają uzdolnienia artystyczne, literackie, muzyczne i techniczne uczniów. Organizują czas wolny i przeciwdziałają uzależnieniom. Koło liczy obecnie 15 członków.

Uczniowie uczestniczą w:

  • warsztatach artystycznych, powiązanych ze spotkaniami z przedstawicielami lokalnego życia kulturalnego;
  • zajęciach tematycznych;
  • dyskusjach na temat spektakli.

Osiągnięcia:

  • pisanie autorskich scenariuszy przestawień i akademii szkolnych; gra na scenie;
  • tworzenie choreografii, scenografii i prezentacji multimedialnych do przedstawień szkolnych, na temat historii teatru, życia i twórczości znanych aktorów, ze szczególnym naciskiem na rodzimą białostocką sztukę sceniczną;
  • przygotowywanie kostiumów;
  • twórczość literacka uczniów i jej prezentacja podczas wieczorów literackich;
  • dwukrotny udział w Podlaskim Forum Szkół;
  • wyjścia do białostockich teatrów;
  • stworzenie Szkolnej Kroniki Artystycznej, prezentującej twórczość literacką i graficzną uczniów.

Galerie zdjęć: