Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (P07)


Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek14-30 - 16.55

 

13.40 - 14.25 

 

 

 

8.00 - 8.45