Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (P07)

 


Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek

 
mgr Marlena Wojtkowska


 

 

 

 

 

Harmonogram jest w trakcie ustalania.