Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Wymiana zagraniczna

1.Projekt „Comenius" w ZSE im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

Nasza szkoła Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (koordynator projektu) po raz pierwszy bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Projekt współfinansowany ze środków programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Program wspierany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nasi partnerzy: szkoły średnie z Litwy, Niemiec, Danii, Bułgarii, Rumunii, Turcji. 
Celem projektu
jest wypracowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów partnerskich szkół oraz uświadomienie zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom oraz lokalnym środowiskom, że będąc członkami Unii Europejskiej, posiadają pewne narzędzia, aby pozytywnie wpływać na stan środowiska oraz jakość edukacji proekologicznej. Istotnym celem przedsięwzięcia jest też podniesienie kompetencji językowych w zakresie umiejętności komunikacji w języku angielskim.
Uczniowie przez okres trwania projektu wspólnie z nauczycielami i rówieśnikami z krajów partnerskich będą zajmować się następującymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska: postępujące tempo zmian klimatycznych, zanieczyszczenie środowiska, zmniejszanie się zasobów naturalnych, segregacja śmieci, alternatywne źródła energii.
Efekty działań przedstawiane będą za pomocą różnorodnych materiałów informacyjnych: strona internetowa projektu, plakaty, ulotki, ozdoby świąteczne stworzone z elementów przeznaczonych do recyklingu, film edukacyjny dotyczący działań proekologicznych.
Kryteria doboru uczniów do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu CHEERS
Sprawozdanie z wizyty studyjnej uczniów i nauczycieli ZSE w Niemczech i Danii w ramach projektu CHEERS (Comenius)
Plakat Commenius 2012
Więcej informacji na stronie projektu: www. cheers-project.eu

2.Projekt „Transfer wiedzy, metodyka i innowacyjność w dwujęzycznym kształceniu zawodowym”

jest skierowany do nauczycieli ZSE. Jest to projekt wymiany nauczycieli w ramach programu Leonardo da Vinci. Dziesięciu nauczycieli (j.angielski, j.niemiecki, przedmioty zawodowe) będzie doskonaliło swoje umiejetności metodyczne wraz z nauczycielami w Niemczech, w szkole Herich-Büssing-Schule Berufsbildende Schulen Technik Braunschweig. Okres realizacji projektu: wrzesień 2010r. - maj 2012r.Więcej informacji o projekcie.


3.Projekt "Praktyki zawodowe techników elektroników i elektryków w oparciu o standardy europejskie"

W ramach programu Leonardo da Vinci w dniach 5.11-2.12.2006 oraz 5.03-30.03.2007 grupa 20 uczniów z klas trzecich wraz z opiekunem Piotrem Ciemnickim udała się na miesięczną praktykę do Braunschweig w Niemczech w ramach projektu PL/06/A/Pla/174503 "Praktyki zawodowe techników elektroników i elektryków w oparciu o standardy europejskie".


4.Projekt wymiany - Postawy wobec techniki istotnym komponentem kwalifikacji zawodowych współczesnego nauczyciela

W ramach Programu Leonardo da Vinci grupa 12 nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych uczestniczyła w projekcie wymiany nr PL/06/A/Exd/174594, w dniach 20-26 stycznia 2008r. Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu Wspólnot Europejskich. Wymiana realizowana była w Niemczech, w miastach Braunschweig i Magdeburg. W wymianie brali udział nauczyciele przedmiotów elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, języka angielskiego oraz niemieckiego.

Nasza szkoła Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (koordynator projektu) po raz pierwszy bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Projekt współfinansowany ze środków programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół.Program wspierany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

nasi partnerzy: szkoły średnie z Litwy, Niemiec, Danii, Bułgarii, Rumunii, Turcji

            Celem projektu jest wypracowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów partnerskich szkół oraz uświadomienie zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom oraz lokalnym środowiskom, że będąc członkami Unii Europejskiej, posiadają pewne narzędzia, aby pozytywnie wpływać na stan środowiska oraz jakość edukacji proekologicznej. Istotnym celem przedsięwzięcia jest też podniesienie kompetencji językowych w zakresie umiejętności komunikacji w języku angielskim.

            Uczniowie przez okres trwania projektu wspólnie z nauczycielami i rówieśnikami z krajów partnerskich będą zajmować się następującymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska: postępujące tempo zmian klimatycznych, zanieczyszczenie środowiska, zmniejszanie się zasobów naturalnych, segregacja śmieci, alternatywne źródła energii.

            Efekty działań przedstawiane będą za pomocą różnorodnych materiałów informacyjnych: strona internetowa projektu, plakaty, ulotki, ozdoby świąteczne stworzone z elementów przeznaczonych do recyklingu, film edukacyjny dotyczący działań proekologicznych.