Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1


Egzaminy zawodowe

 

1. Komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów zawodowych.

2. Kwalifikacje i zawody szkolne

3. Terminy:

    Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2017 – do 9 września 2016 r. w pok. 116

    Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2017 – do 16 lutego 2017 r. w pok. 116

4. Deklaracja do pobrania (uczeń, absolwent)

5. Deklaracja do pobrania (absolwent KKZ)

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017

7. Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu: