Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego

w Białymstoku

Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 1

19 października 2018r. - jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Egzaminy zawodowe

 

1. Komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów zawodowych.

2. Kwalifikacje i zawody szkolne

3. Terminy:

    Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2018 – do 10 września 2017 r. w pok. 116

    Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2018 – do 19 lutego 2018 r. w pok. 116

4. Deklaracja do pobrania (uczeń, absolwent)

5. Deklaracja do pobrania (absolwent KKZ)

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

7. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

8. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

9. Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu:

10. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2017-2018.

11. Informacja o egzaminie: