2014 © Mateusz Hołowieszko pod kierunkiem mgr inż. Jacka Cichosza